Nieuws

Op 26 maart 2018, een meetup bijgewoond van het ministerie van VWS, met als onderwerp Eenheid van Taal. Taal is vrij te interpreteren, waardoor wanbegrip kan ontstaan. Binnen de zorgketen is het spreken van een eenduidige taal noodzakelijk. Door van te voren te definiëren, hoe we met elkaar communiceren, verlopen de processen van diagnose stelling…
Lees meer