Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam
+31853018215
info@zopti.nl

Diensten

Advies voor procesoptimalisatie en procesondersteuning binnen de JeugdWet, WMO en ZVW

 
GEGEVENS UITWISSELEN

Via het berichtenverkeer is het mogelijk om veilig gegevens van de zorglevering met partners te delen.

Niet alle ketengebruikers maken gebruik van de landelijke portal Vecozo voor gegevensuitwisseling.

De voordelen van optimaal gebruik van het landelijk berichtenverkeer:

  • Juiste rechtsgeldige toewijzingen
  • Zicht op onder en overproductie
  • Versnelt proces van accountantscontrole en  productieverantwoording
  • Betere cashflow positie
  • Overzicht van te repareren declaratieregels

De nadelen van het gebruik van een andere wijze van gegevensuitwisseling:

  • Lange verwerkingstijd van declaraties
  • Discussies over rechtmatigheid van de levering aan het eind van het proces
  • Hoge openstaande debiteurenposities
  • Zware administratieve last bij ketengebruikers
  • Moeizaam proces van accountantscontrole en productie verantwoording

Voor succesvol gebruiken van berichtenverkeer is noodzakelijk, dat contractafspraken en administratieve protocollen goed geïnventariseerd en vastgelegd worden, zodat er geen ruis (technische en inhoudelijke uitval) veroorzaakt wordt.

ZOPTI helpt zorgaanbieders met het aansluiten op het landelijk berichtenverkeer, vertalen van contractafspraken naar functionele inrichting en bedrijfsprocessen, verwerken van de retourberichten en retourinformatie met het doel om de factuurverwerking te vergemakkelijken en te versnellen.

 

TRAININGEN

Uit analyse is gebleken, dat veel “frustraties” in processen worden veroorzaakt door gebrek aan kennis van de keten- en bedrijfsprocessen.

ZOPTI helpt bij het beschrijven van werkafspraken, processen en verzorgt trainingen aan o.a. secretaresses, coördinatoren en administratieve ondersteuners.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Een goed begin, is half werk.

De administratie van de zorgverlening begint bij de client melding en eindigt bij uitbetaling van de zorglevering. Uit ervaring is gebleken, dat een juiste vastlegging van de contractuele afspraken en gegevens de zorgen rondom de zorglevering ontneemt.

De afkeur bij het toewijzingsproces, de omvang van niet declarabele leveringen en openstaande vorderingen worden mede veroorzaakt door een onvolledige administratie en het gebruik van taal die niet eenduidig is.

ZOPTI helpt gemeenten en zorgaanbieders met administratieve ondersteuning van het totaal zorgproces en geeft functioneel advies over het gebruik van systemen. De totale of gedeeltelijke administratie zoals debiteurenbeheer is goed aan ons uitbesteed.

Informatievoorziening

Door gegevens in een systeem vast te leggen, wordt een informatiebron gegenereerd. Deze bron van informatie kan gebruikt worden voor het opstellen van rapportages zoals wachtlijsten, volledigheid van clienten- en productie administratie.

Voor het sturen op resultaat is noodzakelijk, dat de juiste sturingsinformatie verstrekt wordt aan belanghebbenden, zoals managers, de bedrijfsvoering, en de operationele medewerkers.

ZOPTI helpt ketengebruikers van de zorg met sturingsinstrumenten, financiële rapportages, productie rapportages en tijdbestedingsoverzichten.

Geïnteresseerd in onze diensten, neem contact met ons op